Mijn kijk op het systemisch werk 7

De plek van het Systemisch werk in het geHeel.

Al ruim 18 jaar wandel ik mee in het wetende Veld. Met nieuwsgierigheid, alertheid en verwondering heb ik de landschappen betreden van vele families, verhalen gehoord en gezien die zich toonden. Dankbaar voor al diegenen die de moed hebben gehad zich te laten zien in de meest kwetsbare momenten. Dankbaar voor de bereidheid van het Veld zich te openen en een bijdrage te geven aan de heling en harmonie.

En toch bleef mij de vraag: “Waar dient dit allemaal toe? Wat is de bedoeling?” rondzingen. Voor mij als begeleider een kernvraag die steeds voorbij kwam en met me meefietste. In eerste instantie ging het om de versplinterde, niet geziene verhalen weer terug te brengen naar wat waar is. Verder inzoomen, ging het om vergeving, vergeven van jezelf dat je oordelen en voordelen hebt t.a.v. je vermeende dader. Nog verder inzoomen: ging het over verbinden. Op dit punt sta ik nu en pretendeer niet dat ik in het oog van de storm ben beland, maar voel wel dat het gaat over iets wat groter is dan wij zijn.

Op macro niveau zie ik in de wereld verschillende bewegingen die gaande zijn. De tegenstellingen, arm, rijk, tussen de verschillende culturen wijzen veelal in de richting van polarisatie en verdeeldheid. Partijen komen steeds tegenover elkaar te staan en men probeert in de vorm naar oplossingen te zoeken op basis van macht en invloed. Deze oplossingen blijken steeds minder een antwoord te zijn op de steeds complexer worden situaties. Die antwoorden werken niet meer althans niet wezenlijk. Tegelijkertijd groeit aan de andere kant het verlangen tot verbinding en harmonie. Dat maakt de roep naar de ware verhalen, sterker. De twee kanten van de medaille in onze geschiedenis, en niet alleen de heldenverhalen van onze VOC helden, ook hun gruweldaden zullen gezien moeten worden. Dat maakt dat het systemisch werk uit de hoek komt en mainstream gaat worden om de onderstromen van de bekende verhalen te laten zien. Waardoor er verbanden gelegd kunnen worden met actuele vraagstukken en onze historie. Verbanden die we niet meer hebben kunnen leggen omdat het al zo lang geleden is. Maar het maakt nog steeds dat we het NU nog steeds het verleden leven.