startpagina

Ik geloof

niet meer in een maakbare wereld, waarin systemen gebaseerd zijn op gevoelens van tekort en die bepalen wat onze ‘vrijheden’ zijn. Ik geloof niet in een wereld waar we elkaar gevangen houden uit vermijding en angst.

Ik weet

dat we op een morgen wakker worden en opstaan in een wereld waar onderlinge verschillen me nieuwsgierig maken. Waar we onze herkomst kunnen delen en elkaars potenties helpen manifesteren met respect voor de natuur.

Volgens mij breekt er een andere tijd aan. Tijd is een wat ongelukkig woord voor een nieuw tijdperk in de fase van onze collectieve ontwikkeling.

Om me heen merk ik steeds meer dat mensen een verlangen hebben, een verlangen naar verbinden. Dat we allemaal individuen zijn maar ook zoeken naar een samen in onze gedeelde kwaliteiten. Een “wij”.

Ik bedoel daarmee niet de polariteit “wij” van wij en zij, maar een verbonden “wij” zonder daarbij mijn “wezen” aan de kant te hoeven schuiven. We hebben vaak gedacht dat als we ons commiteren aan een groep, onszelf deels moeten opgeven. “Samen” heeft in dit ziensbeeld een ‘houden aan de regels’ en protocollen idee. Willen we iets samen doen, dan moeten we een structuur hebben waarbij we allemaal hetzelfde doen en uitdragen. Dat wordt genotuleerd en worden er normen en waarden neergelegd in de protocollen. En daar houden we ons aan!

We verwarren “wij” met een persoonlijkheidsstructuur in plaats van een verbinding vanuit eigenheid. Deze “collectieviteitsstructuur” biedt weinig ruimte aan wat anders is. Anders zijn wordt dan gezien als een bedreiging voor de status quo van het samenwerkingsverband. Wij gaat niet alleen over “samendoen”, wij gaat over de balans tussen elk wezen dat hier op aarde leeft. Waar diversiteit het collectief sterker maakt.

Wat is dan dat verlangen naar verbinden, waar gaat dat over? En wat is de kern van waarin we geraakt willen worden? Vrij zijn in eigenheid en verbonden zijn met de wereld om me heen?

In de wereld die we om ons heen ervaren komen we weinig tot geen voorbeelden tegen van een ‘moderne’ samenleving die gebaseerd is op eigenheid, verbinding en in balans met de natuur. Afgezien van een aantal natuurstammen die vaak ver van onze  westerse kapitalistische maatschappij leven.

Een zoektocht in ons onbekende werelden, op zoek naar een nieuwe wereldordening.

Laten we op weg gaan…..