op de rand van de horizon

Dit verhaal gaat over het ‘kleine’ leven waarin we gevangen zitten en het ontdekken van een vrij Leven waarin we onze vrijheid niet meer hoeven te bevechten, maar in respect met elkaar kunnen leven. Over de illusie die we altijd al gevoeld hebben over onze wereld, maar het niet onder ogen konden of wilden zien. “Op de rand van de Horizon” gaat over het onderweg zijn naar het ZIJN en ZIEN, waardoor we uit dit ‘kleine’ leven kunnen ontsnappen en wereldburgers worden die doorgroeien van een IK naar een WIJ. Vanuit onze uniciteit bijdragen aan het creëren van de ‘nieuwe wereld’.

Verschijnt naar verwachting begin 2020

Dit boek bestaat uit 2 verhaallijnen:

“Op de rand van de horizon”

Het eerste verhaal gaat over mijn zoektocht naar het ‘vrij zijn’. Vrij zijn zonder dat ik mijn vrijheid hoef te bevechten. ‘The Matrix’ gebruik ik als metafoor en hoe we gevangen zitten in een onzichtbare gevangenis, zonder dat we het in de gaten hebben. ‘The mainframe’ die allesbepalend ons aanstuurt. En toch merken we dat we op één of andere manier ontevreden, onvervuld blijven. Ons niet wezenlijk ontmoet voelen om onze potentie vrij in te zetten in de wereld in en om ons heen.

“Voorbij de rand van de horizon”

Het tweede verhaal gaat overCeres’, een samenleving waar vrij zijn in authenticiteit het hoogste goed is. ‘Ceres’, een community waar iedereen, in verbinding met ‘de Bron’ van het bestaan, leeft. Waar “ik” ten dienste van “wij” staat en maakt dat eigenheid en het collectief elkaar versterken. Waar  natuurwetten de basis vormen voor een zeer hoogstaande culturele en sociale maatschappij waarin harmonie en diversiteit samenkomen in respect en compassie. De hoofdpersoon wordt onverwachts wakker in deze voor hem nieuwe wereld. Hij ontdekt gaandeweg zijn verblijf dat hij in zijn diepste wezen wordt meegenomen. Maar dat hem nog een weg wacht voordat hij kan aansluiten bij deze gemeenschap, die steeds meer de zijne wordt.

coverillustratie: Karin Hoogesteger “Hohai”