Mijn kijk op het systemisch werk 5

Systemisch begeleider is een ambacht, dat kan je niet leren.

In mijn carriere heb ik diverse opleidingen gevolgd in familie en organisatie dynamieken. En als ik mij nou de vraag stel: “ Waar heb ik het ambacht eigenlijk geleerd?” Dan kan ik daar geen eensluidend antwoord op geven. Het is een combinatie, een combinatie van mijn persoonlijke pad volgen en de weg bewandelen van opschonen van mezelf. Natuurlijk ook kennis vergaren over het systemisch kader, maar dat is volgens mij een bijzaak. Als ik kijk wat er gebeurd tijdens een opstelling, dan is dat niet veel. Er staat een groep mensen, die ogenschijnlijk met elkaar in verbinding zijn. Er gebeurd niets, maar eigenlijk gebeurd er heel veel. Onzichtbare bewegingen in zoals we dat noemen:het Wetende Veld. In dit Wetende Veld is de informatie opgeslagen van de ware verhalen, de bibliotheek van ons bestaan. Om in contact te komen met dit Wetende Veld, daar gaat het volgens mij om. Als begeleider zul je deze informatie moeten kunnen “lezen”. Maar hoe doe je dit en kan je dit leren? Waar ik het hier over heb noem ik het systemisch waarnemen, wat de kern is van ons werk. Het is een ambacht, je kan het niet leren vanuit het kennis en vaardighedenkader. Systemisch waarnemen is een bijproduct van een leer & ontwikkelingsweg die je gaat. Het is het gevolg van het gaan van deze weg. Het gevoelig worden voor de informatie in het Wetende Veld waardoor deze informatie naar je toe kan komen en je deze kunt “lezen”.

In de eerste plaats zal er een soort talent aanwezig moeten zijn, een geboorte-ingrediënt die altijd al in je aanwezig is geweest. Ieder zijn eigen kwaliteiten, soms is iemand goed in het structureren van gecompliceerde organisaties, maar voor dit ambacht heb je andere drijfveren die het proces van systemisch begeleider aansturen. BV: Ik heb al heel mijn leven een niet aflatende nieuwsgierigheid om iets te doorgronden, de kern te ontdekken. Daarnaast zal je de bereidheid moeten hebben om op zoektocht te gaan naar je indoctrinaties en conditioneringen die een vrije waarneming kunnen belemmeren. Op zoek te gaan naar je ware Zelf, want je kunt niet “niet jezelf” zijn als je werkt met de ware natuur van de informatie in het Veld. Je kan niet de ware natuur ontdekken als je niet met jouw ware natuur in contact bent.

Het Wetende Veld heeft een eigen resonantie, het is heel anders dan onze dagelijkse tempo waarin we snel en sneller willen handelen. Meer doen…Wil je in contact komen met de resonanties c.q informatie vanuit het Veld, dan zal je moeten aansluiten op de trillingen van het Veld. En die kan heel anders zijn dan dat je gewend bent.

Tevens zal je op zoektocht moeten gaan naar waar je belemmerd wordt door je persoonlijkheid om de ware informatie te kunnen waarnemen. Hierbij spelen conditioneringen een grote rol, conditioneringen die je ooit hebben geholpen maar nu een sta-in-de weg zijn voor het ontsluieren van de ware verhalen. In deze weg ben ik geïnspireerd door het werk van Hamid Almaas die in zijn werk mij een weg heeft laten zien naar wat hij noemt: the Essential Being, je ware Zelf. Daarnaast is het wezenlijk om te ontdekken waaruit en vanuit welke verbinding je je waarnemingen doet. Wat zich toont in de familieverhalen en de verbanden die daarin een rol spelen, zijn groter dan wat wij zijn of hoe we er tegen aan kijken. Dus is het mogelijk je te verbinden met iets wat groter is dan wijzelf zijn? Kunnen we ons verbinden met iets wat groter is? Kunnen we ons verbinden met de Liefde? Ook al hebben we te maken met een dader? Dus het is belangrijk dat we zicht hebben op onze relatie met iets wat groter is dan wijzelf.

In ieder geval als ik teruggrijp op de stelling: Sytemisch begeleider is een ambacht, dat kan je niet leren. Klopt dit, je kan het niet leren in de zin van vaardigheden en kennis vergaren. Het leren gaat meer over het leren van de levenslessen en ontvankelijk worden voor de ware natuur van het Wetende Veld. Het toepassen van deze verworvenheden kan alleen onder begeleiding van een iemand die het ambacht “verstaat”. Op basis van de systemische waarnemingen de systemische interventies inbrengen is de juiste volgorde. Dan pas kan de overlevering van het ambacht plaatshebben, in direct contact en aan de hand meegenomen.