han deibert

Geboren in Indonesiē (Bandung 1954). In 1956 is ons gezin Deibert – Schilling geëmigreerd naar Nederland. Twee werelden die samenkwamen; Oost en West, twee culturen. Deze innerlijke spagaat bepaalde grotendeels mijn zoektocht in het dagelijks bestaan. In mijn beroepsmatige werk met mensen ben ik in aanraking gekomen met vele aspecten van het leven en de dood. De afgelopen 20 jaar heb ik aan de roep van het Leven gehoor gegeven en ben deze pelgrimstocht gegaan. Het werk van A.H Almaas (Ridhwan Europe), het systemisch werk en de vele ‘toevallige’ alledaagse ontmoetingen waren voor mij de inspiratiebronnen om de geheimen van het Leven te willen ontsluieren. Het bleek een wonderlijke reis waar werk en privé samenvloeiden in het Leven. Een vrij Leven waar de vrijheid niet meer bevochten hoeft te worden. Na mijn debuut als auteur van: “Permafrost in de tropen” (uitgeverij Elikser 2018) heb ik het vervolg van mijn levensreis opgetekend in het manuscript: “Op de rand van de Horizon” die naar verwachting eind 2019 gaat verschijnen. Ook geef ik voordrachten/lezingen over mijn boeken. Daarnaast begeleidt ik workshops in samenwerking met SOY (Dinka de Winkel) onder auspiciën van True nature NOW VOF.

“Wat waar is, is mijn compagnon voor het leven geworden”