han deibert

Geboren in Indonesiē (Bandung 1954). In 1956 is ons gezin Deibert – Schilling geëmigreerd naar Nederland. Twee werelden die samenkwamen; Oost en West, twee culturen. Deze innerlijke spagaat bepaalde grotendeels mijn zoektocht in het dagelijks bestaan. In mijn beroepsmatige werk met mensen ben ik in aanraking gekomen met vele aspecten van het leven en de dood. Opgeleid als verpleegkundige / sociotherapeut en de laatste 22 jaar werkzaam als communicatie trainer en begeleider / opleider systemisch werk. (ZZP) Ik heb aan de roep van het Leven gehoor gegeven en ben deze pelgrimstocht gegaan. Het werk van A.H Almaas (Ridhwan Europe), het systemisch werk en de vele ‘toevallige’ alledaagse ontmoetingen waren voor mij de inspiratiebronnen om de geheimen van het Leven te willen ontsluieren. Het bleek een wonderlijke reis waar werk en privé samenvloeiden in het Leven. Een vrij Leven waar de vrijheid niet meer bevochten hoefde te worden. Na mijn debuut als auteur van: “Permafrost in de tropen” (uitgeverij Elikser 2018) over een verzwegen Indische familiegeschiedenis, heb in het gevolg van het ontketenen van de koloniale banden opgetekend in mijn volgende manuscript: “De rand van de Horizon” die naar verwachting eind 2025 gaat verschijnen. Hierin beschrijf ik mijn queeste naar vrijzijn en ‘zien’. (Deel 1) Waarin mijn bestaande maatschappelijk, sociale structuren begonnen te wankelen om uiteindelijk in elkaar te storten en ik onderweg ga naar een “nieuwe morgen”. Onderweg naar een universele beschaving waarin iedere individuele mens kan leven vanuit zijn of haar hoogste menselijke eigenschappen en kwaliteiten. (Deel 2- Ceres)

Sinds 2021 ben ik geëmigreerd  en woon off-grid in een prachtige vallei in midden Portugal.

“Wat waar is, is mijn compagnon voor het leven geworden”