han deibert

Geboren in Indonesiē (Bandung 1954). In 1956 is ons gezin Deibert – Schilling geëmigreerd naar Nederland. Twee werelden die samenkwamen; Oost en West, twee culturen. Deze innerlijke spagaat bepaalde grotendeels mijn zoektocht in het dagelijks bestaan. In mijn beroepsmatige werk met mensen ben ik in aanraking gekomen met vele aspecten van het leven en de dood. Opgeleid als verpleegkundige / sociotherapeut en de laatste 22 jaar werkzaam als communicatie trainer en begeleider / opleider systemisch werk. (ZZP) Ik heb aan de roep van het Leven gehoor gegeven en ben deze pelgrimstocht gegaan. Het werk van A.H Almaas (Ridhwan Europe), het systemisch werk en de vele ‘toevallige’ alledaagse ontmoetingen waren voor mij de inspiratiebronnen om de geheimen van het Leven te willen ontsluieren. Het bleek een wonderlijke reis waar werk en privé samenvloeiden in het Leven. Een vrij Leven waar de vrijheid niet meer bevochten hoefde te worden. Na mijn debuut als auteur van: “Permafrost in de tropen” (uitgeverij Elikser 2018) over een verzwegen Indische familiegeschiedenis, heb in het gevolg van het ontketenen van de koloniale banden opgetekend in mijn volgende manuscript: “Op de rand van de Horizon” die naar verwachting 2e helft 2020 gaat verschijnen. Hierin beschrijf ik mijn queeste naar vrijzijn . Waarin mijn bestaande maatschappelijk, sociale structuren begonnen te wankelen om uiteindelijk in elkaar te storten. Momenteel werk ik aan mijn derde manuscript: “Ultima thule”, op weg naar de nieuwe wereldordening van ” de nieuwe morgen”.

Ik geef voordrachten/lezingen over mijn boeken. Daarnaast begeleid ik workshops in samenwerking met SOY (Dinka de Winkel) onder auspiciën van True nature NOW VOF.

“Wat waar is, is mijn compagnon voor het leven geworden”