ultima thule

Coverillustratie: Karin Hoogesteger “Sourcewater”

“Ultima thule” is mijn derde manuscript waar ik momenteel aan werk en gaat over het ontwikkelen van een nieuwe wereldorde die op ons staat te wachten.

In de middeleeuwen stond het begrip Ultima Thule voor “ergens ver buiten de grenzen van de bekende werelden”. En juist dit besef zorgde ervoor dat we op weg gingen. Nieuwsgierig gedreven met gevaar voor eigen leven. Ontdekken van nieuwe werelden, culturen, leefwijzen, wijsheden en tradities, waardoor ons wereldbeeld en ons eigen perspectief op de bestaande wereld en onszelf, verbreden. Ergens onderweg zijn we de authentieke waarden die ten grondslag lagen aan deze ontdekkingsreizen, verloren. Het zorgde ervoor dat de intentie verschoof naar economisch gewin en overheersing. De balans was verloren geraakt en een “bevoorrechte” groep mensen plukten hier de vruchten van. Vergrootten hierdoor hun invloed en macht om de samenleving dusdanig te vormen, zodat het liberale / kapitalistische “verhaal” de enige optie was.

Volgens mij breekt er nu (2020) een andere, nieuwe tijd aan. Steeds minder mensen geloven in het “verhaal” van het liberalisme / kapitalisme die een kleine elite ons dagelijks voorschotelt. In de situatie van de huidige chaos wordt steeds duidelijker dat er een andere koers gezocht moet worden. Terug naar de oude samenleving is niet meer mogelijk. De rijke elite die meer en meer de greep op onze samenleving probeert te verstevigen polariseert de tegenstellingen die er bestaan tussen arm / rijk, autochtoon / allochtoon, vluchtelingenvraagstukken, religieuze tegenstellingen etc. Globalisering is een product van ons liberale / kapitalistisch systeem en heeft ervoor gezorgd dat de intermenselijke relaties verloren raakten. De menselijke maat in dit krachtenveld, heeft niet meer de prioriteit. Het oude systeem, gebaseerd op overleven en gevoel van tekort, lijkt zijn houdbaarheidsdatum bereikt te hebben. Maar als het liberale verhaal zijn werking heeft gehad? Wat dan? We hebben nog geen nieuw verhaal die voldoet aan de huidige ontwikkelingen. Het ontbreekt aan een visionaire kijk op langere termijn, een visionaire blik op de transitie die ons te wachten staat. Waar te beginnen? Hoe vormen we een “nieuwe” samenleving die nog niet bestaat? Hoe creëren we een gemeenschap die gebaseerd is op een totaal nieuw fundament?

De huidige “Corona revolutie” laat zien wat werkelijk belangrijk is. Alleen is het “samen” nog voor een groot deel gebaseerd op individuele wensen en overleven. We zijn nog zo gewend aan het individualisme / economische / materialisme, dat we het collectieve samenleven “vergeten” zijn. De enige manier die we tot nu kunnen bedenken is het preken voor eigen parochie, alternatieven kennen we eigenlijk niet. Terwijl het werkelijke “wij” niet gaat over iets samen doen, maar meer gaat om de balans vinden tussen alles wat ons omringt. Maar dat vraagt aan ons dat we bereid zijn vragen te stellen bij wat we automatisch gewend zijn. Wat we ogenschijnlijk als waarheid zien, leren decoderen naar wat werkelijk waar is en daardoor andere accenten en intenties kunnen ontwikkelingen die ons op weg helpen naar een wereldorde van de “nieuwe morgen”.

Ga je mee op weg?