Lezingen “Permafrost in de tropen”

Op uitnodiging van stichting Pelita geef ik een lezing voor mensen van de naoorlogse generaties

Uitnodiging Bijeenkomst Pelita Naoorlogse Generaties: zaterdag 11 mei

Locatie: “Het Brandpunt” Oude Utrechtseweg 4A, 3743 KN Baarn. Inloop 11.00 uur, 11.30 aanvang. Afsluiting: 16.00 uur

Permafrost in de tropen, een zoektocht

‘Mijn huid is bruin en toch voel ik me Nederlander. Hoewel? In die zoektocht stuit ik op het grote zwijgen. Maar het hindert me niet om verder te gaan. Zelfs tegen de stroom in.’ Han Deibert is geboren in voormalig Nederlands-Indië (1954) en migreerde met zijn gezin in 1956 naar Nederland. In zijn boek Permafrost in de tropen is zijn eigen biografie nauw verweven met het werk waar hij voor geroepen is: het systemisch werk. Han Deibert gaat op zoek naar zijn familiegeschiedenis en de grotere geschiedenis van de kolonie Nederlands-Indië. En ontdekt hoe die van invloed zijn op zijn eigen bestaan en identiteit en die van onze Nederlandse maatschappij. Een wonderlijke zoektocht waar werk en privé samenvloeien. 

Presentatie

Han Deibert geeft een interactieve lezing over zijn boek en zijn werk als systemisch werker, waarin hij ook vaak te maken heeft met mensen met een achtergrond in voormalig Nederlands -Indië. Hij gaat in op de gedeelde geschiedenis van Nederland, Nederlands-Indië en Indonesië en welke invloed deze ontkende geschiedenis nog steeds heeft op onze huidige zogenaamd multiculturele  samenleving. Indo’s zijn veelal geruisloos geassimileerd en hebben vaak moeite om de eigen identiteit te (her/er)kennen. Zijn eigen Indische familieverhaal is een aanzet om daadwerkelijk te kijken naar de twee kanten van de medaille die een bijna vierhonderd jaar oude koloniale overheersing heeft achtergelaten in onze historie en in ons dagelijks leven.

Miniworkshop

In de middag wordt in een miniworkshop verder ingegaan op het thema ‘kennen, erkennen en herkennen van je identiteit’. Deze workshop wordt geleid door Han Deibert en de dagvoorzitter. Han Deibert maakt daarbij gebruik van zijn jarenlange ervaring als systemisch werker.

Stichting Pelita

Van Stichting Pelita zijn aanwezig: Nynke van Zwol (beleidsadviseur/dagvoorzitter), Ed Roso (medewerker sociale dienstverlening) en Gerda en Guus Razoux-Schultz (vrijwilligers). Zij zorgen voor een veilige sfeer en zo nodig een luisterend oor of (informatie over) doorverwijzing.

De bijeenkomsten van Pelita Naoorlogse Generaties zijn een platform voor kennisoverdracht en ontmoeting van álle naoorlogse generaties uit voormalig Nederlands-Indië. Door het verkrijgen van kennis over het verleden ontstaat ruimte voor begrip, door verhalen te delen ontstaat ruimte voor veerkracht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nynke van Zwol, tel. 06-47839666; aanmelden kan t/m 10 mei a.s. via e-mail bij info@pelita.nl