Verbinden

geschreven door: HD,2016.photo:Pexels

De teksten van de blogs mogen zonder toestemming gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden. Anderzins: Mail me of neem contact met me op.

 

1. Volgens mijn perspectief breekt binnenkort een andere tijd aan. Tijd is een wat ongelukkig woord voor een nieuwe omwenteling in de fase van onze ontwikkeling, als ik het heel groot zeg. Maar op micro-niveau merk ik steeds meer dat mensen een verlangen hebben. Een verlangen naar verbinden. Dat we allemaal individuen zijn maar ook zoeken naar samen in onze gedeelde kwaliteiten. Een “wij”. Ik bedoel niet de polariteit “wij” van wij en zij, maar een verbonden “wij” zonder daarbij mijn “ik” aan de kant te hoeven schuiven. We hebben vaak verward dat als we ons commiteren aan een groep, we onszelf zwakker maken, althans dat beeld heeft het vaak gehad. “Samen” heeft een ‘ houden aan de regels’ en protocollen idee. Willen we iets samen doen, dan moeten we een structuur hebben waarbij we allemaal hetzelfde doen en uitdragen. Dat wordt genotuleerd en er worden normen en waarden neergelegd in de protocollen. En daar houden we ons aan! Voor een groot deel van ons bestaat dan de kans dat we steeds meer van onszelf aan de kant zetten om maar bij het collectief te horen, om erbij te horen. Dat we onszelf verliezen. We verwarren “wij” met een structuur, i.p.v een verbinding vanuit eigenheid. De persoonlijkheidsstructuur heeft dan de boventoon i.p.v wie we in wezen zijn. De collectieviteitsstructuur biedt dan weinig ruimte aan wat anders is. Anders zijn is dan een bedreiging voor de status quo van het samenwerkingsverband, althans zo wordt het gezien. Wat is dan dat verlangen naar verbinden, waar gaat dat over? En wat is de kern waarin we geraakt willen worden of bevredigd? De zoektocht start..... In de eerste plaats wil ik een aantal begrippen die te maken hebben met verbinden onder de loep leggen en er dieper op ingaan. Daarmee plaats ik bepaald woordgebruik in een ander begrippenkader. Want woorden hebben soms een andere betekenis gekregen, of zijn in het dagelijks gebruik verworden tot beladen termen.

2. Vaak werkt het zo dat wat anders is een reactie in ons oproept. Dat is een natuurlijke reactie. Niks mis mee. Vervolgens willen we het plaatsen in een bepaald kader, meestal kaders die we gewend zijn of al kennen. We willen het rubriceren en herkenbaar maken voor onze eigen persoonlijkheid. We willen behouden wat we al hebben. Wat daar buiten valt, wordt doorgaans als onherkenbaar en dus verwerpelijk betiteld. Ik veralgemeniseer het nu, maar in wezen geeft deze manier van omgang met iets dat verschillend is, geen ruimte voor verbinding. Naar mijn idee gaat verbinden dus ook om openen voor wat anders is dan ik gewend ben, althans, wat mijn persoonlijkheid gewend is. Want iets wat buiten mijn persoonlijkheidsstructuur valt is een bedreiging en dient buiten mezelf gehouden worden. Doe ik dit wel, dan veranderd de balans in mij en zal ik mezlf in een oncomfortabele positie brengen. Uit mijn comfortzōne. En dat is niet prettig! Verbinden houdt een risico in zich, het risico dat ik mijn oordelen moet veranderen. In die tussenfase heb ik geen of minder houvast en voel me onzeker. Het verduren van deze ongemakkelijkheid en dit delen gaat over verbinden. Daarmee verbinden we ons in het nu. Door op zoek te gaan naar wat anders is en te onderzoeken wat de kern is van wat de ander mij wil vertellen. Onderzoeken van wat maakt dat ik me zo ongemakkelijk voel....dat is de kern van verbinden.

3. Verbinden gaat niet over de ander. Het wordt in gang gezet door de ander. Het is eigenlijk een intern proces wat niets met de ander te maken heeft. Vooroordelen en oordelen is het werk van de persoonlijkheid. We leven door medewerking van hem/haar een patroon dat ogenschijnlijk alle vrijheid en veiligheid in zich heeft. En dat klopt ook, mits je wil leven volgens een vast idee. De vraag is dan of je wel toekomt aan je daadwerkelijke kwaliteiten en wie je in wezen bent. Want wie je in wezen bent is een ontdekkingsreis die voornamelijk zich afspeelt op de randen (en daarover) van je persoonlijkheid. Het onderkennen en omarmen van de ongemakkelijkheid en de interne rechters maakt dat je jezelf oprekt en groeit in je kwaliteiten, in wie je in wezen bent. Verbinden gaat over het in contact brengen van die kwaliteiten, het onderkennen van de kwaliteiten. Ook al zijn ze zo anders, maar ze op waarde kan schatten. Daarom is het zo belangrijk je eigen kwaliteiten te zien en die van de ander. Als je het anders zijn kan onderzoeken en versterken, komen de kwaliteiten ook sterker naar voren in al zijn/haar kracht. Dat maakt dat jij en de nader meer kan schitteren. Dat is een angstige beweging, want wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt..... Dat vraagt moed en de beweging naar binnen.

4. We kunnen ons verbonden voelen met de ander, we kunnen ons verbonden voelen met een bepaalde filosofie of werkwijze. Maar eigenlijk gaat het niet om de verbinding met iets wat buiten ons staat, maar met iets waar we middenin zitten. Iet wat groter is dan wij zijn, dan onze persoonlijkheid is en wat door ons heen gaat. • Verbinden als collectief. Samen werken op basis van verbinding vraagt veel bewustzijn. Er zijn een aantal thema’s die daarin een rol spelen. Het collectief is dan een gemeenschap waarin iedereen die er deel aan heeft gelijkwaardig is op het menszijn. De verscheidenheid in kwaliteiten is de brandstof. De verschillen maken niet meer de geschillen, maar vormen mits gezien de kracht van de community. Alles en iedereen is verbonden. Iedereen is gericht om het collectief sterker te maken. Dus eigenheid is cruciaal. De eigenheid wordt ingezet ten dienste van het collectief en zal dus ten volle benut gaan worden. Dit in tegenstelling tot de ‘oude’ samenwerking waarbij het individu geplaats wordt in het statische collectief. In de ‘nieuwe’ vorm wordt het individu geplaatst in het dynamische, beweeglijke collectief. Het collectief veranderd mee met de individuen. De vorm bepaalt niet meer het collectief, maar de individuen vormen het collectief. Anderszijn en verscheidendheid maakt het sterker.