Bestemming jij....

geschreven door: HD,2018.photo:Pexels

De teksten van de blogs mogen zonder toestemming gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden. Anderzins: Mail me of neem contact met me op.

 

1. Onze huidige tijd vraagt een andere benaderingswijze van situaties die we in het dagelijks leven en in de wereld tegenkomen omdat vele antwoorden waarvan we dachten dat die een oplossing boden, niet meer werken. In onze samenleving heerst steeds meer verdeeldheid en polarisatie. De versplintering schreidt maar steeds voort. Terwijl het verlangen naar verbinding groeit. Een bijzondere tegenstelling toch, deze beweging. Op macro nivo merken we de grote bewegingen die gaan in de richting van polarisatie en tegenstellingen, terwijl er ook een tegenbeweging naar harmonie gaande is. Op meso nivo merken we bijvoorbeeld de tegenstellingen tussen de verschillende culturen en het verlangen om tot een gezamenlijke samenleving te komen. Op micro nivo neemt de druk toe om als individu staande te blijven in deze wereld van snelheid, fragmentering en verandering. De enige die daarin verandering kan brengen ben JIJ. Het doet een appèl op ons als individu om een kentering teweeg te brengen. De antwoorden liggen niet buiten jezelf. Je kan je pas verhouden met de buitenwereld als je je kan verhouden met jezelf, jouw binnenwereld. Binnen jezelf de verbinding te vinden met jezelf en waar je vandaan komt. (Jouw erfgoed) Want als je je kan verbinden met waar jij vandaan komt, dan pas kan je je verbinden met de ander en waar hij/zij vandaan komen. ”Ik ben een andere jij, en toch kan ik van je houden!”

2. Systemisch werk is in de westerse samenleving steeds meer bekend geworden, mede door Bert Hellinger die het heeft geïntroduceerd als de Familieopstellingen. Maar eigenlijk komt de oorsprong van dit werk voort uit de overlevering. Dus eigenlijk niets nieuws onder de zon, zou je zo zeggen. Maar zo’n reactie: “niets nieuws onder de zon” is nou precies waar het voor mij om gaat. De neiging om altijd maar weer iets nieuws te zoeken kan er ook voor zorgen dat we de verbinding met hetgeen wat ons het meest dierbaar is, verliezen. De verbinding met het “wetende Veld” en het besef dat we voortkomen uit degenen die ons voor zijn gegaan. In onze moderne maatschappij is er weinig tot geen plaats ingeruimd om dit “wetende Veld” te eren en te integreren in ons leven. Zo is het verbinden met het wetende Veld geen hoogstaande spirituele vaardigheid die alleen voorbehouden is aan zéér erudiete, spirituele asceten die zich van alles ontzeggen en volgens strikte discipline houden aan de Goddelijke voorschriften. Nee, volgens mij ligt het veel dichter bij onszelf, namelijk IN onszelf. We raken de verbinding kwijt door het moordende tempo wat we aan onszelf opleggen, de “beeldscherm” revolutie doet ook zijn duitje in de zak. We zijn voornamelijk verbonden via het internet en raken de verbinding met ons eigen wezenlijke intra-net kwijt en dus ook onze verbinding met waar wij vandaan komen en wie we in wezen zijn.

3.In essentie gaat het om een andere benadering van het leven. Door de globalisering van onze wereld, verdwijnen vele oude tradities en gebruiken langzaam aan en vervagen de grenzen van de “wij” en de “ik” maatschappij ook geleidelijk. Het westerse economische model doet ook in die landen zijn intrede, waardoor individualisering steeds meer ruimte neemt. Een “ik” cultuur is ook economisch gezien veel aantrekkelijker dan een “wij”. Individueel eigendom levert meer geld op dan collectief bezit. Maar in de kern komen de uitgangspunten vanuit een heel andere plek en blijft die DNA structuur in wezen ongewijzigd. Dit is merkbaar in de intenties, waarbij de woorden misschien hetzelfde zijn. Een “wij” gaat er van uit dat wij allemaal verbonden zijn met elkaar, dat elke gedachte, handeling en intentie effect heeft op een ander. Dat een samenleving pas kan bestaan als elk individu uitgaat van een bijdrage leveren aan het collectief, zonder je eigenheid te verliezen. Waarin individuele keuze’s passen binnen de collectieve keuze’s die gemaakt moeten worden, zodat je als groep er sterker van wordt. In het westen is dat een lastig punt. Het uiten van een mening staat hoog op onze ladder van presentatie van onszelf. We denken ons vaak te moeten presenteren en ons te laten zien/horen door een sterke meningen of gedachte te ventileren. Je sterk te positioneren t.o.v. de ander. Je individuele dominantie profileren. Dat geeft status en aanzien. Eigenlijk zijn we het contact verloren met waar we vandaan komen. Daarom groeien de social media en kunnen we de meest verschrikkelijke dingen roepen zonder in verbinding te zijn met die ander. Misschien juist daarom? We verworden dan tot een reactie- anti reactie machine.

4. Er is dan ook een groot verschil als we vertrekken vanuit wij-gedachte. Het ‘wij” is een subtiel samenspel met elkaar waarbij meningen geen geschil worden, maar een aanvulling op de ander. In dit uitwisselen is het belangrijk dat meningen gezien/gehoord worden en naar waarde worden geschat. Niet bemoeien met de mening van de ander, maar behulpzaam zijn deze te verhelderen en sterker te maken. Zodat we er als collectief baat bij hebben. Soms lijkt het aan de buitenkant hetzelfde als waar we in het westen aan gewend zijn, maar onder de motorkap snort een heel andere motor. Samen in het westen is vaak gebaseerd op structuur en protocollen. Als we ons houden aan de afspraken en we doen hetzelfde, dan zijn we aan het samenwerken. Een negatief bijproduct kan zijn dat we ons niet meer herkennen in wat we doen of waar we voor staan. Ons niet gezien voelen. Het gemis aan verbondenheid in het samen-zijn. We kunnen het zoeken in de vorm om dat te bewerkstelligen, maar dat benadrukt alleen maar de eenzaamheid. We kunnen het alleen bewerkstelligen als we in contact zijn met onszelf en vandaaruit vertrekken. Dan pas kunnen we de ander ten volle zien en horen. Kwaliteiten ontdekken en de andere IK zien in zijn/haar volle glorie. Dan pas is er kans op verbinding. We hoeven dan de leegte en de eenzaamheid in onszelf niet meer te vullen met de ander of de dingen om ons heen.

5.Ik kan me alleen verbinden met de ander als ik me kan verbinden met mijZelf. Als ik verbonden ben met mijn afkomst, waar ik vandaan kom. Dan pas kan ik me vullen en compleetzijn en hoef ik me niet meer de leegtes in mijzelf te compenseren met de ander. Verbinden gaat over ontdekken waar je vandaan komt, met alles erop en eraan. Velen van ons zijn die verbinding onderweg kwijtgeraakt of kunnen zich die niet meer herinneren door wat voor reden dan ook. Soms ligt dit moment vele generaties terug of kunnen we niet meer traceren wanneer dit heeft plaatsgevonden. Door op onderzoek te gaan in jeZelf, kunnen we het ons weer herinneren en ons weer compleet voelen. Als ik verbonden ben met mijn erfgoed, dan kan ik in de ogen van de ander zien dat hij een andere “ik” is. Dan pas kan ik me ook verbinden met de ander en waar die vandaan komt. Daarom hebben we in onze huidige maatschappij vaak zo’n moeite om andere groepen op te nemen. Ingeburgerd zijn betekend nog niet geïntegreerd zijn in een andere samenleving. Inburgeren heeft veeal te maken met “aanpassen” je houden aan de regels en gebruiken van je nieuwe land. Maar daarmee verloochen je eigenlijk je eigen erfgoed. Je kan pas integreren als je eerst verbonden ben met je eigen afkomst en cultuur, dan pas is er ruimte voor iets nieuws.

6. In deze transitie van verlangen naar verbinden, willen wij een bijdrage leveren. Als “oude” organisatievorm zijn we te statisch om mee te bewegen met de veranderende vragen en bewegingen. Dat staat haaks op de beweging die we willen bieden. We willen aansluiten op de vragende beweging die dit proces van IK naar WIJ, van verlangen naar Verbinden, kan faciliteren. Het betekend dat wat we aanbieden aansluit en ondersteunend is voor dit proces. Zowel individueel als collectief. We zwemmen mee op de golven van de groei en transformatie. Voor elk seizoen werken we met verschillende thema’s die op de voorgrond staan. We stemmen af op de natuurlijke cycli en de synchroniciteit van de Heelheid. Op een organische wijze vormen we ons aanbod. Aanbod dat gericht is op het faciliteren van dit transformatieproces op macro, meso en micro nivo. De diversiteit binnen ons programma is zo samengesteld dat het aansluit op het actuele thema. Muziek uitvoeringen, kunst, open ontmoetingsdagen, lezingen, meditatiegroepen, cursussen, opleidingen, workshops, retreats, informatie over evenementen en projecten kunnen een onderdeel zijn van ons programma. Maar het gaat niet om wat we doen, maar waaruit.

Met heel je wezen, onderweg, bestemming Jij.